25 maart 2020

Onderzoek lood waterleidingen

De gemeente Borsele heeft voor alle veertien gemeentelijke gebouwen die vóór 1960 zijn gebouwd een opdracht uitgezet voor inspectie en bemonstering. Alleen bij het voormalige schoolgebouw in Nieuwdorp was de concentratie lood in het water boven de norm. Dit gebouw is niet in gebruik.

Toch gaat de gemeente de situatie in het gebouw aanpakken. Reden hiervoor is dat binnen het Masterplan Nieuwdorp werkzaamheden uitgevoerd gaan worden die ervoor zorgen dat de leerlingen van de basisschool de Regenboog voor de duur van één jaar moeten uitwijken naar het oude schoolgebouw. Vooralsnog staat dit gepland voor eind 2021. Voor die tijd worden maatregelen getroffen door een installateur. Het betreft het buiten werking stellen en verwijderen van één kraan.

Categorieën:

Meer nieuws

Bekijk alle nieuwsberichten