27 mei 2021

“Ik vind dat mensen die iets kunnen, maakt niet uit wat, zich ten dienste van de samenleving moeten stellen”

Deze week vertelt Marijn Nelen over wat hij betekent heeft voor het Bevelandse onderwijs. Daarnaast staan we stil bij zijn andere passies zoals de Dorpsraad Heinkenszand en het CDA Borsele.

 

Iets betekenen voor de samenleving. Het is misschien wel de belangrijkste boodschap die Marijn Nelen uit Heinkenszand wil uitdragen en mee wil geven aan mensen. Zelf is hij jarenlang actief geweest als bestuurslid bij verschillende organisaties. En nog altijd is Marijn actief bij onder meer CDA Borsele/Zeeland en bij de plaatselijke scoutingvereniging.

 

In de jaren negentig raakte u betrokken bij Stichting Katholiek Onderwijs (SKOB). Hoe is dat ontstaan?

“Mijn oudste zoon ging naar de Jan van Schengenschool in Heinkenszand. Ze zochten mensen voor de medezeggenschapsraad. Omdat we toen hier net waren wonen stond ik niet te springen voor die functie. Pas toen ze voor de derde keer mensen vroegen heb ik me alsnog aangemeld. Een jaar later kreeg ik van de toenmalige bestuursvoorzitter de vraag of ik niet bij het bestuur wilde komen. In 1993 ben ik in het bestuur beland als secretaris. Een jaar later kwam de roep vanuit de overheid om schaalvergroting in het onderwijs te stimuleren. Die wilden schoolbesturen met minstens twintig scholen. Onze school deed het best goed, dus we hadden weinig trek in een fusie. Uiteindelijk kwamen we met het plan om samen met de katholieke scholen in Borsele verder te gaan. Dat was overzichtelijk en ook voor ons een interessante optie. Daar is de fusie uitgekomen met vier katholieke scholen.”

 

U was toen betrokken bij zowel Jan van Schengen als de Stichting. Ging dat wel samen?

“Het begon wel een beetje te wringen. Dan krijg je dus de strijd van het belang van de individuele school en de gehele organisatie. En dan kom je in een spagaat terecht. Daarom vond ik dat er een ander model moest komen. Ik was met die fusie zelf een beetje de veroorzaker van dit model, maar alle vertegenwoordigers van die vier scholen zaten in hetzelfde schuitje. Ik ben toen gestopt, maar een paar jaar later vroegen ze me terug en vanaf 2005 tot 2014 ben ik bestuursvoorzitter van de SKOB geweest.”

 

Daarnaast bent u ook voorzitter van het CDA Borsele. Dat lijkt me ook een belangrijke baan?

“Ik ben daar in het bestuur begonnen. Een belangrijke taak is dat de leden gebonden zijn. Dat er activiteiten geregeld worden. Volgend jaar zijn de gemeenteraadsverkiezingen en we zijn nu volop bezig om te kijken wie we op de kandidatenlijst kunnen zetten. Daarnaast is de inhoudelijke totstandkoming van het verkiezingsprogramma ook een taak van het bestuur. Dat geef je vervolgens aan de geselecteerde raadsleden mee als uitgangspunt voor de volgende raadsperiode.”

 

Was het een bewuste keuze dat u ook betrokken raakte bij het bestuur van CDA Zeeland?

“Nou, het is een getrapt model. Er moet eigenlijk vanuit elke lokale afdeling iemand in het Provinciaal bestuur. Je vertegenwoordigt natuurlijk voortdurend de leden. Dat doe je zowel op lokaal vlak, maar ook regionaal. We hebben hier bijvoorbeeld een hele discussie over de Sloeweg gehad en dat is een thema wat dan ook in het provinciale programma terecht komt.”

 

Nu heeft u tevens een verleden bij de Dorpsraad in Heinekenszand. Klopt het dat de Dorpsraad in uw periode een actief orgaan geworden is?

“Ik heb zelf heel veel gedaan om het fietspad door het Sloegebied te krijgen. Dat was een hele discussie toen. Dat hebben we met de nodige moeite voor elkaar gebokst. Ook in samenwerking met het Waterschap. Toen hebben we echt info- en discussieavonden in De Stenge georganiseerd en petities gehouden om het fietspad voor elkaar te krijgen. Maar dat heeft echt een paar jaar geduurd. Dat lag er niet zomaar. Maar het is niet alleen mijn verdienste dat de Dorpsraad actiever is geworden, we hebben dat met een heel team gedaan.”

 

Ik heb vernomen dat u ook bij de plaatselijke scoutingvereniging zit?

“Daar ben ik ook voorzitter van sinds oktober vorig jaar. Ik ben al langer lid van het bestuur. De toenmalige voorzitter Ad Musters zag zijn kans schoon toen hij vernam dat ik stopte bij SKOB en vroeg of ik misschien bestuurslid wilde worden. Mijn kinderen hebben vroeger ook bij de scouting gezeten. Het is een mooie organisatie en dat gevoel is de laatste jaren alleen maar toegenomen nu mijn kleinzoon erop zit.”

 

Het was niet helemaal onverwacht dat u terecht kwam bij scoutinggroep Schout bij Nacht Doorman?

“Nou, eigenlijk wel. Ik ben zelf nooit leiding geweest. En als ouder rijd je af en toe eens ergens naartoe. Maar ik heb zelf nooit op de scouting gezeten. Maar goed, ze vragen je en ik had niet echt een reden om nee te zeggen. De groepsbinding vind ik zelf erg belangrijk en we zijn met een leuke club mensen dus dat zit wel goed.”

 

Klopt het als ik zeg dat u het belangrijk vind om u in te zetten voor de maatschappij?

“Ik vind dat mensen die iets kunnen, maakt niet uit wat, zich ten dienste van de samenleving moeten stellen. Maakt niet zozeer uit wat je dan doet. Maar dat is mijn diepe overtuiging. Anders draait de samenleving niet in mijn ogen. En ik probeer daar ook mijn steentje aan bij te dragen.”

 

Meer nieuws

Bekijk alle nieuwsberichten