26 november 2020

Het ’s-Gravenpoldertje viert 10-jarig bestaan

In december 2010 viel het eerste ’s-Gravenpoldertje bij de dorpsbewoners op de mat. Nu, precies tien jaar later vieren ze met het decembernummer hun jubileum en slaat de redactie van de krant, of zoals ze het zelf noemen ‘de glossy’ een nieuwe weg in. Adri Walhout, Corine Westerneng en Leonard Kesselaar vertellen over het ontstaan van de glossy.

In een brief aan het comité braderie, waarbij het allemaal begon, stond de volgende tekst:

Geachte ondernemer, Namens het comité braderie van stichting dorpsraad ‘s- Gravenpolder, nodigen wij u uit om dinsdag 8 februari 2011 aanwezig te zijn in het dorpshuis te ’s-Gravenpolder om 19:30 uur om het volgende onderwerp met u te bespreken: vervolg periodieke uitgave advertentieblad (eventueel toekomstige dorpskrant). Toelichting: onze voorzitter, tevens ondernemer en secretaris van de dorpsraad, de heer Leonard Kesselaar heeft afgelopen december het initiatief genomen uw afzonderlijke reclame-uitingen te bundelen in gezamenlijke uitgave. Deze, door drukkerij van Velzen te Krabbendijke, verzorgde uitgave is in de week voor de Kerst verschenen onder de naam ’s-Gravenpoldertje. De reacties waren zeer positief. Graag willen wij met u, als adverteerders van het eerste uur, de achtste februari aanstaande overleggen wanneer en hoe u de andere door u toegezegde advertenties wilt zien verschijnen. Tevens willen we met u nagaan of en hoe er aan de vraag van andere bedrijven en organisaties kan worden voldaan. Tot slot zal de eventuele doorstart van de ondernemersvereniging ’s-Gravenpolder aan de orde komen. We zien u 8 februari graag verschijnen.

In de eerste glossy stonden alleen maar advertenties en deze werd gedrukt in zwart/wit. ‘’Het begon allemaal toen Huissoon Textiel heropende. Cathrien Huissoon drukte hiervoor een folder en vroeg aan Leonard Kesselaar, van Kesselaar Groente en Fruit, of hij met de folder mee wilde doen. Zo werd er een folder, A4, op het dorp verspreid. Uiteindelijk is hier een mooie goed gevulde glossy uit ontstaan,’’ legt Adri uit. In september 2016 is de eerste versie van de glossy in kleur gedrukt.

’s-Gravenpoldernaar of Poldergraaf
Lachend gaat Adri verder: ‘’Tijdens de vergadering van de ondernemersvereniging is de naam ’s-Gravenpoldertje ontstaan. Uiteindelijk werd het zo’n succes dat er meerdere ondernemers wilden adverteren. Ik weet nog goed dat er tijdens deze vergadering een grote opkomst was en we de naam voorlegden, er was toen maar één iemand tegen. Uiteindelijk is er toch voor deze naam gekozen. We hebben nog een tijdje getwijfeld om het ‘tje’ in de naam weg te laten. Dit hebben we toen aan de ondernemers en de lezers voorgelegd.’’ Corine vult aan: ‘’We twijfelden toen ook over de ’s-Gravenpoldernaar en de Poldergraaf, maar uiteindelijk is dit het niet geworden.’’ Adri: ‘’Het werd aan alle kanten afgekeurd en het moest en zou het ’s-Gravenpoldertje blijven.’’

Voorwoord en puzzels
‘’Het redactionele heeft Adri echt op zich genomen,’’ vertelt Leonard. Terwijl Adri vertelt dat hij is begonnen met het schrijven van een voorwoord, komt het ‘o, ja’ gevoel bij Leonard en Corine weer boven. Bij het maken van een krant is het soms graven in het geheugen, zeker als het tien jaar geleden is. Adri: ‘’Ik schreef dan een voorwoord namens de ondernemersvereniging en wat mededelingen. Later ontstonden de rubrieken Wetenswaardigheden en In Beeld. Ook de puzzels werden altijd heel fanatiek gemaakt.’’

Nieuw tijdperk
Nu, tien jaar later, is het tijd om een nieuwe weg in te slaan. Het ’s-Gravenpoldertje blijft bestaan, maar de huidige redactie neemt afscheid. Vanaf 2021 wordt de glossy uitgegeven door Trainews Media en zal het vier keer per jaar als bijlage bij de Borselse Bode worden gevoegd. De inhoud blijft hetzelfde, alleen de papiersoort verandert. De redactie van het ’s-Gravenpoldertje wil alle onzichtbare medewerkers en bezorgers bedanken voor hun inzet. Een nieuw tijdperk breekt aan.

Categorieën:

Meer nieuws

Bekijk alle nieuwsberichten