13 augustus 2020

Help de bruine kiekendief

Steunpunt Bruine Kiekendief is begonnen. Het is een initiatief van Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ), Roofvogelwerkgroep Zeeland, ZLTO, Poldernatuur Zeeland, Het Zeeuwse landschap en de provincie Zeeland om broedende bruine kiekendieven in een akker te melden. “De bruine kiekendief is een in Zeeland bekende roofvogel en heeft het moeilijk. Door verdroging en verruiging van hun natuurlijk broedhabitat verplaatst de bruine kiekendief zich steeds vaker naar akkers met bijvoorbeeld gerst, winter- en zomertarwe of luzerne. Een prima broedplaats, maar niet als er wordt geoogst of gemaaid. De nesten liggen veelal goed verstopt in het gewas, waardoor het makkelijk over het hoofd is te zien. Vorig jaar werd in een tarweperceel aan de Jan Dommissewegeling in Kapelle een nest gevonden met twee jonge vogels. Toen werden ongeveer tien nesten beschermd, maar SLZ is ervan overtuigd dat er veel meer zijn. Boeren, loonwerkers en anderen die een broedende kiekendief in het landbouwgewas zien kunnen dit melden via het telefoonnummer: 0113-230936. Een nest is herkenbaar doordat de vogel regelmatig boven het gewas vliegt en steeds op dezelfde plaats landt en doordat de kiekendief met iets in zijn poten vliegt. Bruine kiekendieven zijn vooral tussen eind maart en augustus te zien.

Categorieën:

Meer nieuws

Bekijk alle nieuwsberichten