Afbeelding

Saamhorigheid ten top

Column

CBS de Regenboog maakt zich op voor de meest saamhorige thuiswedstrijd. Het hele dorp komt samen en onderneemt actie voor het behoud van onze dorpsschool, want waar moet ik anders mijn dutjes doen?


Een jaar lang kregen we de kans om iedereen te laten weten dat we in de top drie staan bij stichting Albero, als het gaat om kwaliteit. Op die manier hoopten we dat meer leerlingen zich zouden inschrijven, zodat we aan het gewenste aantal kwamen om door te mogen gaan. Voor nu gaat de tijd wat dringen en wordt alles uit de kast gehaald, met als resultaat dat het dorp nooit eerder zo met elkaar verbonden is geweest. Binnenkort komt er dan ook een professionele verrassing om de bocht die alles in het volle licht zal zetten. Het verhaal gaat dat een andere stichting onze school graag wil overnemen, omdat wij toch wel een zeldzame parel zijn met een waardevol concept.

Alleen... nu hoorde ik als kat iemand mopperen dat het huidige bestuur die toestemming ineens niet meer wil geven? Hoorde ik dat nou goed? Waarom zou iemand dit tegen willen werken? Ik kan er niet meer van slapen, zo verdrietig ben ik. Namens mij schoolkat Case, de kinderen, ouders en dorpsbewoners dan ook de vraag: wat zit erachter en wie wordt hier beter van? Wij in ieder geval niet. Wij willen onze zeer geliefde, verbindende kwaliteitsschool behouden.

De hond van de buren vertelde mij dat er een petitie is opgestart en iedereen nu opstaat. Helpen jullie mee?


Case
Schoolkat

Digitale krant