Afbeelding

Een nieuwe wereldorde

Column

In de kernenergiewereld vindt heel veel uitwisseling van kennis en ervaring plaats. Afgelopen week was ik aanwezig bij een werkgroep van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) in Wenen. Maar liefst 176 landen zijn lid van de IAEA en zij werken samen op het gebied van nucleaire energie en het vreedzaam gebruik daarvan. 


Ik was de vertegenwoordiger namens Nederland om iets te vertellen over hoe Nederland omgaat met de gebruikte splijtstof, de brandstof van een kerncentrale. Nederland is redelijk uniek in de wereld als het gaat om het recyclen van gebruikte brandstof, de toepassing van gerecyclede brandstoffen in de Kerncentrale Borssele en de opslag van het resterende afval bij de COVRA. Nederland wordt wereldwijd vaak als goed voorbeeld gezien van hoe je met gebruikte brandstof kunt omgaan.

Wat mij het meest opviel tijdens de vergadering is dat de westerse landen (Europa, Verenigde Staten, Canada) het meeste van zich laten horen. En dat terwijl de landen uit Azië en het Midden-Oosten groots inzetten op kernenergie. Zij laten niet of nauwelijks hun mening horen tijdens de vergadering. Een kwestie van cultuur? Of is het een kwestie van geen woorden maar daden? Feit is dat in deze landen nieuwe kerncentrales als paddenstoelen de grond uitschieten. Ook zijn zij druk bezig met nieuwe technieken om de hoeveelheid afval nog verder terug te brengen. Iets waar wij als Nederland nog iets van kunnen leren...

Tom Keij
Fuel Cycle Manager bij EPZ

Digitale krant